top of page
Asset 2x20.png

สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) คืออะไร? ทำไมต้องทำ?


สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) คืออะไร?

พอได้ยินคำว่าสถาปัตยกรรม ทุกคนคงนึกถึงการออกแบบอาคารบ้านเรือนให้สวยงามใช่มั้ยล่ะ แต่สำหรับคำว่า “สถาปัตยกรรมองค์กร” นั้นกลับไม่ได้มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้สวยงามเลยนี่สิ แล้วจริง ๆ สถาปัตยกรรมองค์กรคืออะไรกันแน่นะ ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป เพราะวันนี้ Backyard จะมาเฉลยความหมายที่แท้จริง พร้อมเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้ถึงจำเป็นสำหรับองค์กร ตามมาดูกันเลย~


สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) คืออะไร

หากเราลองแยกคำศัพท์ออกเป็น 2 คำ คือ “สถาปัตยกรรม” และ “องค์กร” แล้วมาลองแจกแจงทีละคำ เราจะสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้น

  • สถาปัตยกรรม: จริง ๆ แล้ว คำนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้สอยและสภาพแวดล้อมอีกด้วย

  • องค์กร: หน่วยงานซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนเพื่อดำเนินกิจกรรมบางอย่างให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

การใช้สอยขององค์กรในที่นี้ก็เลยหมายถึงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ส่วนสภาพแวดล้อมพื้นฐานขององค์กรนั้นก็ประกอบด้วย บุคลากร กระบวนการทำงาน งบประมาณ และเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อนำมารวมกัน เราจึงสามารถอธิบายได้ง่าย ๆ ว่าสถาปัตยกรรมองค์กรคือการออกแบบผังกระบวนการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเอง


แต่… จะทำอย่างไรให้ทุกอย่างเป็นไปราบรื่นล่ะ?


Backyard บอกเลยว่า พระเอกของงานนี้ก็คือ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัย (IT & Security)” นั่นเอง เพราะการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ให้เข้ากับกระบวนการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ จะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


สถาปัตยกรรมองค์กรต้องออกแบบอะไรบ้าง?

จากที่อธิบายข้างต้น หลายคนคงเอ๊ะว่าออกแบบองค์กรที่ว่าต้องออกแบบอะไร? เรามี 5 กรอบแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร ดังนี้

  1. ด้านธุรกิจ (Business)

  2. ด้านแอปพลิเคชั่น (Application)

  3. ด้านข้อมูล (Data)

  4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

  5. ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security)


การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรจะช่วยองค์กรได้อย่างไรบ้าง?

การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรสามารถตอบโจทย์ในการแก้ไข 2 ปัญหาหลัก ๆ ดังนี้

1. ปัญหาด้านข้อมูล

ทุกวันนี้งานหลาย ๆ อย่าง เราไม่สามารถใช้คนทำในรูปแบบ Manual ได้อีกต่อไป ดังนั้นหลาย ๆ องค์กรจึงมีการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน แต่ปัญหาที่ตามมาคือองค์กรมีเทคโนโลยีหลากหลายเต็มไปหมด แต่ต่างแผนก ต่างทีมมีการแยกการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจาย เป็นเอกเทศ ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และไม่เชื่อมโยงถึงกัน รวมถึงอาจไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอีกด้วย

2. ปัญหาคอขวดในการทำงาน

หลายองค์กรมีการใช้เทคโนโลยีก็จริง แต่กลับไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร จึงส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวด (ฺBottleneck) ในกระบวนการทำงานในท้ายที่สุด

หากองค์กรต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ องค์กรจำเป็นต้องมองเห็นภาพรวมขององค์กรเสียก่อน ซึ่งสถาปัตยกรรมองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแสดงความสัมพันธ์ภายในองค์กร ทั้งกระบวนการทำงาน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างความสอดคล้อง ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมทางธุรกิจใด้อย่างคล่องตัว และสามารถดำเนินงานให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรนั่นเอง


เป็นอย่างไรกันบ้าง พอจะคลายความสงสัยเกี่ยวกับคำว่า “สถาปัตยกรรมองค์กร” ไปได้บ้างแล้วใช่ไหมล่ะ แต่รู้แค่นี้มันออกจะเบาบางไปสักหน่อยน่ะสิ~ เพราะฉะนั้นคราวหน้า Backyard จะมาเจาะลึกกระบวนการทำสถาปัตยกรรมองค์กรให้ทุกคนได้รู้กันชัด ๆ ไปเลย ดังนั้นฝากติดตามกันต่อด้วยนะ!


และสำหรับใครที่สนใจการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร พวกเรา Backyard และเครื่องมือ FLOWARD พร้อมช่วยคุณให้จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่าย และสะดวก

FLOWARD เป็น Enterprise Intelligence Platform หรือเครื่องมือช่วยบริหารองค์กรเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน จากบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (Backyard)

สามารถพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยที่ โทร. 02-853-9131 หรือ info@backyard.in.th หรือกรอกแบบฟอร์มที่นี่ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด


สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Backyard ได้ที่

Comments


bottom of page