top of page
440867480_444718121437597_166286601959422210_n.png

รู้จักกับ Backyard

ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้าน Digital Transformations
มุ่งหน้าสู่ Ecosystem Solution สำหรับทุกอุตสาหกรรม

aboutus
BY-2015.jpg
2.jpg

2015 ก่อตั้งบริษัทแบ็คยาร์ด

จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มเพื่อนที่สนใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ในยุคแรกเริ่มของเทคโนโลยี Big Data โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์ ลงทุน ทำการตลาด และบริหารการเงินงบประมาณ
จากการพูดคุยในสวนหลังบ้าน แลกเปลี่ยนความรู้ความสนใจกัน
ก็ได้ต่อยอดสู่การก่อตั้ง "บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด"

3.jpg

2015-2018 Software House

ในช่วงเริ่มต้นปี 2014-2015 Backyard มีพนักงานทั้งหมด 6 คน ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Software House เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน สำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ หรือตามความต้องการของลูกค้า โดยให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้มีการวางแผนขยายธุรกิจในเวลาต่อมา

BY-2015-2018.png
BY-2018.jpg
2.jpg

2018 ระดมทุนครั้งแรก

หลังจากธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเริ่มระดมทุนครั้งแรก และขยายธุรกิจสู่การเป็น “Backyard Group”
และยังได้เปิดตัวบริษัท เมดคิวรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มุ่งเน้นบริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรด้านสุขภาพ (Healthcare) โดยเฉพาะ

3.jpg

2019-2022 ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ขยายแผนธุรกิจ

Backyard Group เติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์กว่าร้อยชีวิตโดยมีเป้าหมายด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริการด้านสุขภาพ มีการระดมทุนครั้งที่ 2 และ 3
เพื่อต่อยอดบริการ มุ่งสู่การสร้าง Digital Ecosystems อย่างเต็มรูปแบบ

BY-2019-2022.jpg
BY-2022-MTI.jpg
2.jpg

2022
ผนึกกำลังเมืองไทยประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด หรือ MTI บริษัทประกันวินาศภัยแนวหน้าของประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงทุนใน Backyard Group โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชั่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

3.jpg

2023 PRINC ร่วมทุน
ยกระดับโรงพยาบาล

Backyard Group ร่วมมือกับ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย และข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลของผู้รับบริการโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ในทุกระดับ

BY-2023-PRINC.png
BY-2023-PNEXT.png
2.jpg

2023 PNEXT เข้าถือหุ้น 19%

บริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด หรือ PNEXT PRINC บริษัทเพื่อการลงทุนด้านเฮลท์แคร์ โดย บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) เข้าถือหุ้น 19% ของ Backyard Group เพื่อขยายธุรกิจด้าน Digital Healthcare ผลักดันบริการด้านการแพทย์และบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

3.jpg
3.jpg

2023-ปัจจุบัน
มุ่งหน้าสู่ Ecosystem Solution

ปัจจุบัน Backyard Group พร้อมให้บริการ Digital Transformation อย่างครบวงจร ตั้งแต่วางแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ FLOWARD
จัดการทรัพยากรในองค์กรด้วยระบบ ERP และเปลี่ยนการทำงานให้เป็นอัตโนมัติด้วยระบบ RPA  

นอกจากนี้ในด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพ เมดคิวรี ก็เดินหน้าพัฒนาระบบสำหรับจัดการข้อมูลในสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยระบบ MEDHIS, MEDHIS Lite, MEDconnext และยังมี Virtual Health
เพื่อรองรับการเข้าถึงบริการทางแพทย์อย่างไร้ขอบเขต พร้อมมอบความสะดวกสบายให้กับคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

2.jpg

บริการจาก Backyard

400151960_2593275754163594_1177939987427329797_n (1).gif

Enterprise Intelligence Platform

แพลตฟอร์มสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร

(Enterprise Architecture)

เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

368511968_860874172324403_8492191222718133319_n.png

ระบบ Enterprise Resource Planning

บริการออกแบบระบบ ERP พร้อมให้คำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กร

อย่างสะดวกและคุ้มค่า

Web-Design-BY-2.png

ระบบ Robotic Process Automation

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ RPA เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เป็นอัตโนมัติ ลดความผิดพลาด ซ้ำซ้อน

3.jpg

ติดต่อทีมงาน Backyard

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมติดต่อกลับ

เพื่อให้บริการที่เหมาะสม

กับแต่ละองค์กรมากที่สุด

Contact Us

bottom of page