top of page
3.jpg
3.jpg

ทำความรู้จัก Center of Excellence (CoE) กุญแจสำคัญของโปรเจค RPA


การนำ RPA เข้ามาใช้ในองค์กรนั้น นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ยังมีเรื่องของคน (People) และกระบวนการ (Process) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย หรือที่เรามักคุ้นเคยกันในชื่อ "PPT Concept" วันนี้ Backyard เลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Center of Excellence ทีมดำเนินการบริหารจัดการการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ควบคู่ไปกับการอบรมฝึกฝนบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับเทคโนโลยีนั้น จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลยดีกว่า!


Center of Excellence (CoE) คืออะไร?

Center of Excellence หรือศูนย์ความเป็นเลิศ คือการรวมตัวกันของเหล่าทีมงานจากหน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ เพื่อเป็นทีมศูนย์กลางในการพัฒนาและผลักดันการใช้งานระบบ RRA ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการลงมือทำ เพื่อให้การใช้ RPA ภายในองค์กรป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และทั่วถึง


หน้าที่ของ Center of Excellence

หน้าที่หลัก ๆ ของ CoE มีดังนี้

  • วางแผนและกำหนดนโยบาย (Policy) และขอบเขตโครงร่างของระบบ (Framework) หรือแผนงาน (Roadmap) เพื่อใช้เป็นแนวทางนำทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

  • สรรหาเทคโนโลยีที่จะเป็น Solution ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในการทำงานรูปแบบเดิม ๆ หรือเพื่อพัฒนาการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับงานในอนาคต และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรตามที่ได้วางแผนเอาไว้ รวมถึงขยายขอบเขตการใช้งาน RPA ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร

  • สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ RPA และพัฒนาทักษะของพนักงานในองค์กรให้สามารถใช้งาน RPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ควบคุมดูแลรักษาระบบ RPA ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง


4 เหตุผล Center of Excellence มีประโยชน์อย่างไร?

  • สำหรับเสื้อผ้า เราอาจจะซื้อแบบ One-size-fits-all ใส่ก็ได้ แต่การพัฒนาระบบ RPA นั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้งานและองค์กรมากที่สุด ระบบ RPA จึงควรพัฒนาแบบ Tailor-made การมีทีม CoE ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละด้านเอาไว้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณจะได้ใช้ RPA ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • การมี CoE จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการพัฒนา New Automation Process เนื่องจาก CoE จะได้รับข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือแผนกต่าง ๆ แล้วเรียงลำดับความสำคัญของงานตามความเหมาะสมได้ ทำให้งานไม่ไปกระจุกอยู่ที่แผนก IT เพียงแผนกเดียวอีกต่อไป

  • หากคุณต้องการขยายขอบเขตการใช้งาน RPA ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร CoE ถือเป็นทีมที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพาคุณไปถึงเป้าหมายนั้น เพราะ CoE จะเปรียบเสมือนคลังข้อมูลกลางที่จะมาแบ่งปันความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ RPA รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างความไว้วางใจในเทคโนโลยี นอกจากนี้ CoE ยังเป็นตัวช่วยให้คนในองค์กรปรับตัวให้เข้ากับการทำงานด้วย RPA ในช่วงเริ่มต้นให้เป็นไปอย่างราบรื่นได้

  • สมัยนี้อะไร ๆ ก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีระบบอัติโนมัติ (Automation) ก็เช่นกัน ดังนั้น CoE ถือเป็นทีมสำคัญที่จะคอยติดตามเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรของคุณมีฟีเจอร์ที่มีความสามารถเพียงพอ รวมถึงพร้อมปรับปรุงใหม่ให้ก้าวทันยุคสมัยอยู่เสมอ


Center of Excellence ที่ดีควรเป็นอย่างไร?

ทริคง่าย ๆ สำหรับการก่อตั้ง CoE คือ CoE นั้นควรประกอบไปด้วยบุคลากรทั้งจากฝั่งที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และบุคลากรจากฝั่งที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจหรือฝั่งปฏิบัติการด้วยนั่นเอง


จะเริ่มจัดตั้ง CoE อย่างไร?

เราสามารถเริ่มจัดตั้ง CoE โดยเริ่มต้นจากการรวบรวมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากสายงานต่าง ๆ มารวมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากฝั่งปฏิบัติการ และฝั่งไอที รวมถึงฝั่งผู้บริหารด้วย หลังจากนั้นจึงกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน และให้แต่ละคนดำเนินการตามความรับผิดชอบของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อให้การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก RPA เกิดขึ้นจริง มีประสิทธิภาพ ราบรื่น และทั่วถึง


เป็นอย่างไรกันบ้าง เห็นแล้วใช่ไหมว่านอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ยังมีเรื่องคนและกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และทีม CoE นี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเพียงพอเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีนั้นอีกด้วย


สนใจนำ RPA เข้ามาใช้ในองค์กร?

ที่ Backyard เราพร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ และเราไม่ได้แค่ออกแบบ RPA ธรรมดา แต่เป็น RPA ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ สามารถพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ โทร. 02-853-9131 หรือ info@backyard.in.th หรือกรอกแบบฟอร์มที่นี่ แล้วเราจะรีบติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด และอย่าลืมให้ BYpass เป็น RPA ที่จะเป็น Solution อันชาญฉลาดในการขับเคลื่อนองค์กรของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืน


สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Backyard ได้ที่

Comments


3.jpg

พร้อมที่ยกระดับองค์กรขึ้นอีกขั้นแล้วหรือยัง?

​ติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำปรึกษา

อีเมล

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.

โทรศัพท์

02-853-9131

bottom of page