top of page
Asset 2x20.png

“พาณิชย์-DITP” เปิดตัว DITP Business AI ผลักดันการส่งออกไทยสู่ตลาดโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) เปิดตัว DITP Business AI เครื่องมือชี้ช่องโอกาสการค้าไทยจากการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ Big Data เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยและภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจในการค้าระหว่างประเทศ ค้นหาโอกาสในการส่งออก ยกระดับศักยภาพการส่งออกของไทยสู่ตลาดโลกนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมได้เปิดตัวระบบแนะนำกลยุทธ์ทางการค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือ ระบบ DITP Business AI ที่จะช่วยประเมินโอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อตัดสินใจทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงภาครัฐสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดแผนงานและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกได้ระบบ DITP Business AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพกว่า 30 กลุ่ม ครอบคลุม 5 หมวดสินค้าสำคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าอาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม และสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมนี้ยังมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้แก่ 1. Global Trade Analytic ฟีเจอร์คาดการณ์แนวโน้มการส่งออกเป็นรายสินค้าและรายประเทศ ได้ทั้งในระยะสั้น (3 เดือน) และในระยะยาว (12 เดือน) 2. News Sentiment Analytics ฟีเจอร์วิเคราะห์ผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศจากแหล่งข่าวทั่วโลก 3. Market Insight ฟีเจอร์วิเคราะห์ความต้องการเชิงลึกของผู้ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม e-Commerce 4. Early Warning ฟีเจอร์แจ้งเตือนสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อการค้าของไทย 5. Suggestive Guideline ฟีเจอร์แนะนำกลยุทธ์ทางการค้าเพื่อช่วยประเมินศักยภาพของประเทศคู่ค้าเพื่อโอกาสในการส่งออก 6. Competitor Analysis ฟีเจอร์ประเมินความเสี่ยงที่อาจทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งทางการค้าในตลาดและสินค้าเป้าหมาย


ที่ผ่านมาระบบ DITP Business AI ช่วยให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกในตลาดที่มีโอกาส หรือแผนรับมือความเสี่ยงสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มถดถอยหรือเสียเปรียบให้กับคู่แข่ง สามารถค้นหาความต้องการเชิงลึกของตลาด ทำให้ทราบกระแสความต้องการของผู้บริโภค อาทิ กระแสความนิยมผลิตภัณฑ์รักษ์โลก (Bio Circular and Green: BCG) แนวโน้มความต้องการสินค้าแห่งอนาคต (Future Food) สินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) หรือแม้แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่าง Soft Power ซึ่งข้อมูลที่ AI วิเคราะห์ได้ดังกล่าวสามารถช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจการค้าของไทยและนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่อนาคตทางการค้าระหว่างประเทศที่ดียิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน


“กรมฯ มั่นใจว่า ระบบ DITP Business AI จะเข้ามาช่วยพลิกโฉมหน้าการทำการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทย เพราะสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าสินค้าอะไรกำลังเติบโต ประเทศไหนต้องการสินค้าอะไร แล้วสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตและส่งออก รวมทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อการส่งออกได้ด้วย ทำให้สามารถวางแผนรับมือได้ทันท่วงที และช่วยให้ไทยยังคงเดินหน้าผลักดันการส่งออก ทำรายได้เข้าประเทศได้ต่อเนื่อง” นายภูสิตกล่าว


ทางบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (Backyard) ได้มีโอกาสร่วมศึกษาและพัฒนาระบบ DITP Business AI ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2562 จนดำเนินมาสู่เฟสที่ 3 ทั้งนี้เพื่อการทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในเฟสนี้ได้มีการเพิ่มข้อมูลแวดล้อม ปรับอัลกอรึธึม (Algorithm) เพื่อให้ระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายในและภายนอกได้ นำไปสู่การประเมินโอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างแม่นยำและครอบคลุมยิ่งขึ้น Backyard เชื่อมั่นว่าการพัฒนาระบบ DITP Business AI ครั้งนี้เป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้จริงComments


bottom of page