top of page
cover-odoo.jpg

จัดการทุกทรัพยากรในองค์กรด้วย
ระบบ Enterprise Resource Planning

ขยายธุรกิจได้ไม่จำกัด
ตามความต้องการที่หลากหลาย

Odoo.png
aboutus
2.jpg

บริการระบบ ERP

programming-course.png

บริการวางระบบ (Implementation)

บริการวางระบบ ERP (Implementation) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าติดตั้งและปรับแต่งระบบ ERP ให้เข้ากับโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

plan.png

บริการปรับแต่ง
และเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

บริการปรับแต่งและเชื่อมต่อระบบ ERP เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างครบวงจร พร้อมเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

training.png

บริการอบรมให้ความรู้
การใช้ระบบ ERP

บริการอบรมและให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบ ERP ที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน

computer.png

บริการฝ่ายสนับสนุน
รับแจ้งปัญหา

ทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการฝ่ายสนับสนุนตลอดเวลา พื่อแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำการใช้งานระบบอย่างมืออาชีพ สะดวกสบายและราบรื่นมากขึ้น

3.jpg

OUR SOLUTIONS

ERP-Healthcare_edited.jpg

ระบบ ERP
สำหรับบริการด้านสุขภาพ

ระบบ ERP ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองธุรกิจด้านสุขภาพโดยเฉพาะ จัดการทรัพยากรและข้อมูลสำคัญจำนวนมากได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ERP-Education.jpg

ระบบ ERP
สำหรับ
ภาคการศึกษา

โปรแกรม ERP ที่ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา ช่วยให้การบริหารทรัพยากรภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างเป็นระบบ

ERP-Governance.jpg

ระบบ ERP
สำหรับภาครัฐ

ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสำหรับภาครัฐ ติดตามข้อมูลด้านทรัพยากร

เพื่อใช้วิเคราะห์ในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

Custom-ERP.jpg

ระบบ ERP ที่ปรับแต่งได้
(Custom for Yours)

บริการออกแบบและปรับแต่งระบบ ERP ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรและธุรกิจแบบเฉพาะเจาะจง ตามรูปแบบการทำงานที่มีอยู่ภายในองค์กร

2.jpg

ระบบ Odoo ERP ทำงานด้านใดได้บ้าง?

วิเคราะห์บัญชี (Analytical Accounting)

ERP-Sales.png

ระบบการบัญชีวิเคราะห์ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเงินได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว มีความสามารถในการสร้างรายงานทางการเงินที่ชัดเจนและแม่นยำ เพื่อช่วยให้การบริหารงานการเงินขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การขายและการตลาด (Sales and Marketing)

ระบบการขายและการตลาด ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดทำและติดตามแผนการขาย จัดกิจกรรมโปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

การผลิต (Manufacturing)

ระบบการผลิตช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนและจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามความก้าวหน้าของการผลิต การจัดสรรและควบคุมคลังสินค้า และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนการจัดส่ง

3.jpg

คลังสินค้าและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse)

ระบบการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดเก็บและควบคุมสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามจำนวนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บสินค้าตามลำดับและการจัดส่งสินค้าตรงเวลา

ERP-Product.png

ระบบการซื้อและการอนุมัติสินค้าที่ส่งคืนช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการการซื้อ-ขายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอนุมัติการคืนสินค้าและการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าในกรณีที่มีปัญหา

การซื้อและการคืนสินค้า
(Purchase and Return Merchandise Authorization: RMA)

ระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้ธุรกิจสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
(Customer Relation Management: CRM)

แดชบอร์ดไดนามิก (Dynamic Dashboard)

ระบบแดชบอร์ดไดนามิกช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ด้วยการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญในรูปแบบกราฟและแผนภูมิที่เข้าใจง่าย

2.jpg
ERP-Platform.png

ระบบช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านเว็บไซต์
(Website Helpdesk And Support System)

ระบบสนับสนุนช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการสนับสนุนแก้ไขปัญหาและการสอบถามข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Supported)

ระบบที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

การนัดหมายออนไลน์ (Online Appointments)

ระบบการนัดหมายออนไลน์ช่วยให้ลูกค้าสามารถนัดหมายได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ทุกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการเวลาและทรัพยากรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.jpg

พร้อมสำหรับการใช้งานระบบ ERP แล้วหรือยัง?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นด้านการใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP

3.jpg

พร้อมที่ยกระดับองค์กรขึ้นอีกขั้นแล้วหรือยัง?

​ติดต่อทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำปรึกษา

อีเมล

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00 น.

โทรศัพท์

02-853-9131

bottom of page