top of page
Banner-our-services.jpg

บริการจาก Backyard

ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยบริการครบวงจร

aboutus
2.jpg
Artboard 1.png

แพลตฟอร์มพัฒนากลยุทธ์องค์กร สร้าง Digital Ecosystem

19963.jpg

Agile Organization Management Strategy

บริการจัดทำแผนกลยุทธ์

การจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ

ตามสถานการณ์และสภาแวดล้อมที่ผันผวน

Workspace-Select.png

Enterprise Architecture Consulting Advisory Service

บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

การสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร

เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

Team_analyzes_cloud_server_data.jpg

Digital Readiness
Training / Workshop

บริการอบรมให้ความรู้และ Workshop เพื่อสร้างความพร้อมด้านดิจิทัล

ให้กับคนในองค์กร

2.jpg
368511968_860874172324403_8492191222718133319_n.png

ระบบ ERP จัดการทรัพยากร วิเคราะห์ข้อมูลทั้งองค์กร

programming-course.png

บริการวางระบบ (Implementation)

บริการวางระบบ ERP โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าติดตั้ง

และปรับแต่งระบบให้เข้ากับโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม

plan.png

บริการปรับแต่ง
และเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

บริการปรับแต่งและเชื่อมต่อระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างครบวงจร พร้อมเชื่อมต่อกับระบบที่มีอยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

training.png

บริการอบรมให้ความรู้การใช้ระบบ ERP

บริการอบรมและให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบ ERP ที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน

computer.png

บริการฝ่ายสนับสนุน
รับแจ้งปัญหา

ทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการฝ่ายสนับสนุน เพื่อแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำการใช้งานระบบอย่างมืออาชีพ สะดวกสบายและราบรื่นมากขึ้น

2.jpg

ระบบ RPA เปลี่ยนงานซ้ำซ้อนเป็นงานอัตโนมัติ แม่นยำมากขึ้น

Web-Design-BY-2.png
hospital.png

ระบบ RPA
สำหรับโรงพยาบาล

เชื่อมต่อระบบ HIS

ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น คลังยา สิทธิประกันสังคม สิทธิ UCEP

ไปจนถึงจัดการวัคซีน

manufacturing.png

ระบบ RPA
สำหรับการผลิต

จัดการข้อมูลรายการสินค้า บัญชี วัตถุดิบ การออกใบจองสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ สินค้าคงคลัง และ Account Payable

logistics.png

ระบบ RPA

สำหรับโลจิสติกส์

จัดการข้อมูลการสั่งจอง นำเข้าและส่งออกสินค้า จัดการสินค้าคงคลัง ออก E-PO สำหรับสินค้าส่งออก ไปจนถึงออกใบเสร็จค่าขนส่ง

governance.png

ระบบ RPA
สำหรับหน่วยงานรัฐ

จัดการค่าธรรมเนียม จัดการเอกสารทั้งการจัดเตรียม ติดตาม ระบบจัดส่ง ไปจนถึงจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ

ลูกค้าของเรา

ภาคเอกชน

01-Logo-Princ.webp
Logo-BAFS
05-Logo-KLINE.png
02-Logo-BGRIMM.png
03-Logo-CHG.webp
04-Logo-BAM.png
06-Logo-BKS.png
07-Logo-Komatsu.png
Logo-NTBC.png

ภาครัฐ

logo-ddc.png
logo-BAAC.png
logo-PWA.png
logo-Ministry-of-Justice.png
logo-alro.png
logo-nha.png
logo-food-and-drug.png
Logo-OPS.png
logo-nhso.png
logo-thailand-board-of-investment.png
logo-tdga.png
logo-dwr.png
logo-mfu.png
logo-dga.png
Logo_Duga.png
logo-nhrc.png
logo-nrct.png
logo-opdc.png
logo-dss.png
logo-NIA.png
logo-tpqi.png
logo-ICA.png
LOGO-DOAE.png
logo-cdd.png
logo-onesqa.png
2.jpg

ข่าวสารและบทความ

3.jpg

ติดต่อทีมงาน Backyard

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมติดต่อกลับ

เพื่อให้บริการที่เหมาะสม

กับแต่ละองค์กรมากที่สุด

Contact Us

bottom of page