Asset 2x20.png

เมืองไทยประกันภัย จับมือ BACKYARD มุ่งนำเทคโนโลยี และ Data Solution เสริมแกร่งธุรกิจ


เมืองไทยประกันภัย หรือ MTI ผนึกกำลังร่วมลงทุนใน BACKYARD GROUP นำเทคโนโลยีหลายแขนง พร้อมนำ Data Solution ครบวงจรสำหรับบริษัทฯ มาใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาระบบประกันภัยเต็มรูปแบบ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้านบริการ Health Care ด้วยการเสริมระบบภายในและภายนอกให้แข็งแกร่ง มีความยืดหยุ่นและปรับตัวไปตามไลฟ์สไตล์ลูกค้า


นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวถึงความร่วมมือว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เชื่อว่าทุกบริษัทฯ รวมถึงประชาชน ได้ถูกดิสรัปชันจากเทคโนโลยีรอบ ๆ ตัว จนเกิด Network Effects ขึ้น ทำให้คนเข้าไปใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งในมุมของการทำงานด้านการรับประกันวินาศภัย จึงต้องมีการนำนวัตกรรม ทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ก้าวหน้าและปลดล็อกขีดจำกัดการทำประกันภัย ให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน บนเส้นทางดิจิทัล เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้าง Ecosystem การทำงานแบบผสมผสานกันระหว่าง Human และ Technology ให้ลงตัว”


ด้านนายจตุพล ชวพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ( BACKYARD GROUP) กล่าวว่า BACKYARD ถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่น ครอบคลุมตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital transformation, การสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลและ Robotic and Automation พร้อมเสริมศักยภาพของ MTI ในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทเชี่ยวชาญในการพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจเฮลท์แคร์ไปสู่ HealthTech ทั้งด้าน connection, Technology&Innovation ซึ่งจะสนับสนุนกับ MTI เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง ทางธุรกิจดิจิทัลอย่างไร้รอยต่อ และทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการ ตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
นางนวลพรรณ กล่าวเพิ่มเติม “เมืองไทยประกันภัย จึงได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงปรับ Business model ด้วยการจับมือร่วมกับ BACKYARD พันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ให้เข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยี ทั้งการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร การสร้างฐานข้อมูลให้บริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงลึก การพัฒนาการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการต่อยอดด้านเทคโนโลยีในการให้บริการด้านคำปรึกษาทางด้านสุขภาพได้ในอนาคต”

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (BACKYARD Group) กลุ่มบริษัทเทคโนโลยี ก่อตั้งมา 7 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาโซลูชั่นด้านข้อมูล มุ่งสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาด้าน Digital transformation, การสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ Robotic and Automation กลุ่มบริษัทแบ็คยาร์ด ประกอบด้วย NLight Consulting ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation, MEDcury บริษัท HealthTech ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเชื่อมต่อข้อมูลบริการ ด้านสาธารณสุข MEDthodology ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล PROMES บริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบและพัฒนาระบบ Robotic และ Automation สำหรับภาคอุตสาหกรรม