Group 44.jpg

กลุ่มบริษัทแบ็คยาร์ด

โซลูชั่นครบวงจร สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล

businesswoman-networking-using-digital-devices.jpg

รู้จักพวกเรา

กลุ่มบริษัท แบ็คยาร์ด ประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยี ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมประสบการณ์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เราพร้อมร่วมสร้างและนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์ที่เอื้อประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วน

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

automation 1.png

​BYpass
Automation

ระบบจัดการกระบวนการการทำงานอัติโนมัติบนคอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ลดเวลาการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

social-media 1.png

Publication Analysis and Enterprise Search

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญสำหรับข้อมูลประเภทตัวอักษา มาพร้อมกับระบบค้นหาจากข้อมูลหลายแหล่งที่ปรับแต่งตามองค์ความรู้ทางธุรกิจในแขนงต่าง ๆ ได้

data-analysis 1.png

Social
Analytic

โซลูชั่นครบวงจรเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ โดยทีมนักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

Group 44 (1).jpg

ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจของแบ็คยาร์ด

เราและพาร์ทเนอร์พร้อมร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยนำประสบการณ์ในการจัดทำโซลูชั่นด้านข้อมูล เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณ

Group 35.jpg

กำลังมองหาโซลูชันด้านกาารจัดการข้อมูล?

สามารถพูดคุยกับเราเพิ่มเติมได้ทันที

NEWS & ARTICLES