“เกาหลีใต้” เร่งมือสร้างระบบ “สมาร์ท ซิตี้” ให้กับเมืองปูซาน เอื้อความสะดวกให้ “คนตาบอด”

 

“เกาหลีใต้” เร่งมือสร้างระบบ “สมาร์ท ซิตี้” ให้กับเมืองปูซาน เอื้อความสะดวกให้ “คนตาบอด”

 

 

“Smart City” คือ โมเดลที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ และกำลังเป็นที่นิยมต่อเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลก เพราะถือเป็นระบบสมัยใหม่ที่ใช้ในการวางโครงสร้าง หรือพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย

 

“นครปูซาน” เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศเกาหลีใต้ กำลังนำร่องเพื่อทำการการยกระดับเมืองให้เป็น “Smart City” ให้ตอบโจทย์ และอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนพิการ

 

AP สำนักข่าวไม่แสวงหาผลกำไรสัญชาติอเมริกัน รายงานว่า “ปูซาน” กำลังนำนวัตกรรมสำหรับคนตาบอดมาปรับใช้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และถือเป็นการนำร่องด้าน “Smart City” ที่สำคัญของเกาหลีใต้

 

“นากาชิ นารานฮี” แปลเป็นไทยได้ว่า อยู่เคียงข้าง คือ ชื่อระบบที่ปูซานกำลังจะนำมาใช้เพื่อยกระดับการบริการ และการเดินทางให้กับคนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างเป็นอิสระ

 

หัวใจของ นากาชิ นารานฮี คือ การบอกเส้นทางอย่างละเอียดแทบทุกฝีก้าว โดยใช้ระบบเสียงของ GPS เป็นผู้นำทางให้กับคนตาบอด หรือ “อยู่เคียงข้าง” ผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็น

 

เจ้าหน้านี่นครปูซานหวังว่าระบบ “นากาชิ นารานฮี” จะสามารถรองรับสถานีรถไฟใต้ดิน 114 แห่งทั่วเมืองในที่สุด 

 

โดยผู้ที่ได้ใช้งานระบบดังกล่าวแล้ว มีความเห็นตรงกันว่า “นากาชิ นารานฮี” จะช่วยทำให้คนที่มีปัญหาด้านการมองเห็นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง “เคียงข้างกัน” กับประชากรโดยรวม และทำให้พวกเขามีทัศนคติที่ดีขึ้นกับภาพของคนตาบอดในระบบการขนส่งมวลชน

Found it useful? Don't forget to share it
with your friends and colleagues.
Related Articles
Need help with your business data?
Seek your way to improve your business with the data with us.
Copyrights © 2018
All Rights Reserved by Backyard.

(+66)2-054-6993

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Backyard.