ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 2020 ด้วย Big Data | Nitade NIDA x Backyard

ในปี 2020 เราจะเห็น Personalised Marketing แบบเป็น A Must! ถ้าใครไม่ทำจะต้องถูกลูกค้าลงโทษ !!

 

และหากผู้ให้บริการเจ้าไหนยังส่งข้อมูลที่ “หว่าน” เกินไป หรือ ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้านั้น ก็จะถูกโดนแบนเอาง่ายๆ

ในปัจจุบันผู้บริโภคคุ้นชินกับ AI และ Machine Learning โดยที่ไม่รู้ตัว เจ้า AI นี้ จะคอยช่วยเลือก และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละคน

จนถึงทุกวันนี้ ถ้าโลกนี้อยู่ๆ AI และ Machine Learning หายไป คนที่ลำบากใจคือผู้บริโภคนั่นเอง เพราะเมื่อโลกเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่พากันหลั่งไหลเข้ามาหาเราอย่างไม่หยุดหย่อน เจ้าเครื่องมือเหล่านี้แหละที่จะช่วยคัดกรอง และแนะนำข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อที่เราจะได้ลดเวลาการทำงานลง

เหล่านี้แค่เป็นหนึ่งในอีกหลายหัวข้อ ที่นักนิเทศน์ศาสตร์ นักสื่อสาร และนักการตลาดยุคใหม่ต้องรู้

 

 

คณะนิเทศน์ศาสน์  NIDA ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคของนักศึกษา จึงร่วมมือกับบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด (Backyard) จัดบรรยายเรื่อง Consumer Behaviour ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA

โดยเนื้อหาที่เข้มข้นตลอด 3 ชั่วโมง ครอบคลุมถึงเรื่อง พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในปี 2020 ที่จะถึงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการ กลยุทธ์ในการสื่อสาร กับผู้บริโภคยุคใหม่ รูปแบบโมเดลทางธุรกิจใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัว และวิธีการทำวิจัยเพื่อเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง

 

Found it useful? Don't forget to share it
with your friends and colleagues.
Related Articles
Need help with your business data?
Seek your way to improve your business with the data with us.
Copyrights © 2018
All Rights Reserved by Backyard.

(+66)2-054-6993

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Backyard.