Backyard และพันธมิตรร่วมผลักดันวงการแพทย์ไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วย Big Data และ AI

Backyard และพันธมิตรร่วมผลักดันวงการแพทย์ไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วย Big Data และ AI

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการเสวนา

ภายใต้หัวข้อ “The Rise of AI : The Future of Healthcare” ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

 

คุณจตุพล ชวพัฒนากุล กรรมการใหญ่ฝ่ายการพัฒนาธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ร่วมกับคุณพานนท์ สุภิรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมดคิวรี จำกัด ผู้พัฒนา AI ด้านการแพทย์ และ อาจารย์ รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต อาจารย์ประจำและประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่า

“เราสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลด้วย AI ในทางการแพทย์ได้จริง”

 

ในฐานะที่บริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้าน Big Data เราได้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ Big Data ที่มีนั้น สามารถช่วยแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับคนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ และวินิจฉัยอาการเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับโรงพยาบาลได้อีกด้วย ถือเป็นการพลิกโฉมวงการแพทย์ไทย และยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล

 

 

นอกจากนี้คุณจตุพลยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ทำงานแทนที่มนุษย์ในอนาคตอันใกล้ โดยกล่าวว่า

 

“เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในทำงาน เพื่อลดระยะเวลาในการวิเคราะห์วินิจฉัยการดูแลรักษาผู้ป่วย

และลดการทำงานซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ได้เข้ามาแย่งงานแพทย์แต่อย่างใด”

 

สำหรับอุตสาหกรรมอื่น ๆ การเริ่มต้นนำ AI มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานนั้น ผู้พัฒนาจำเป็นต้องคำนึงถึงปัญหาที่แท้จริงของกระบวนการทำงานเสียก่อน จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งวงการแพทย์และสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน ในแต่ละโรงพยาบาลอาจมีความต้องการที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย และพัฒนาคุณภาพในการบริการที่เห็นผลได้จริงด้วยเทคโนโลยี AI

Found it useful? Don't forget to share it
with your friends and colleagues.
Related Articles
Need help with your business data?
Seek your way to improve your business with the data with us.
Copyrights © 2018
All Rights Reserved by Backyard.

(+66)2-054-6993

Copyrights © 2018 All Rights Reserved by Backyard.